Musik ombord på det svenska flaggskeppet Kronan

  • Plats: Kalmar Domkyrka
  • Start: 18:00
  • Slut: 19:00
  • Kategori:
okt 31

Mare Balticum levandegör historia genom musik, främst med fokus på musik från länderna kring Östersjön, för både barn och vuxna!

Musik i Syds Ensemble Mare Balticum, med Kristianstad som bas, står för specialkompetens inom verksamhets-området tidig musik (fram till och med 1600-talet), framför allt från länderna kring Östersjön. Här finns stor erfarenhet av att presentera en unik form av dels renodlade konsert-evenemang och dels historisk-pedagogiska konsert-program där man levandegör historia med musik – för såväl vuxna som för barn och ungdom. Ensemble Mare Balticum tillkom 1989 och har sitt namn efter Östersjön – Mare Balticum.

Program:
Johann Rudolf Ahlenius (1625-1673) Mascherada
Gustav Düben (1628-1690) Werldenes Wandring/ afmålad genom en Siöfart,från ”Odae Sveticae”
Anonymous Mourning ballad (“Fågelsången”);
Anonymous Lund-ms, Psalm 305
Daniel Friderici (1584-1636) Lobt Gott Ihr Christen alle
Heinrich Albert (1604-1651) Wer die Weisheit ihm erkoren
Hans Hake Gavotte/ Montiranda (1654), from ”Ander Theil
Newer Pavanen, Sonaten, Balletten, Brandlen”
Traditional (ms. Finspång) Daaldantz/ Poolsche dantz/ Proportion/ La marine
Gustav Düben (1628-1690) Aria von der Lundchen Battallia (1676)

Prisinformation

  • Gratis

  • Kontaktinformation

  • Kontakta: Jan Börjesson

  • E-post: Jan.Borjesson@svenskakyrkan.se

  • Webbsida: https://www.svenskakyrkan.se/kalmar-domkyrkoforsamling/konserter