För arrangörer

Vill du vara med och arragera under Ljus på Kultur? Syftet med evenemangsperioden är att samordna och lyfta upp alla kulturevenemang som sker runt om i Borgholms, Kalmars och Mörbylångas kommuner. Evenemanget startar fredag v. 43 och pågår under hela v 44.
De tre kommunerna står för samordning av evenemangen, den gemensamma marknadsföringen samt trycker upp program. Varje arrangör har själv ansvar för eventuell ytterligare marknadsföring av det egna evenemanget.

Vill du anmäla in ditt evenemang görs detta enklast i något av de formulär som finns nedan, ett för Ölands kommuner och ett för Kalmar kommun. Anmäl ditt arrangemang senast den 15 september 2019 om du vill komma med i det tryckta programmet.

Har du frågor som rör Ljus på Kultur? Ta kontakt med någon av samordnarna, kontaktinformationen hittar du under "Kontakt".

Psst. Är du arrangör? Anmäl dig här!