Kontakt

Vill du veta mer om Ljus på kultur eller ställa någon fråga kring evenemanget?
Välkommen att kontakta någon av oss:

Borgholm
Maria Johanson
Samordnare kultur och fritid
Borgholms kommun
0485 – 880 81
maria.johanson@borgholm.se

Kalmar
Kristina Jeppsson
Kulturutvecklare
Kalmar kommun
0480 – 4506 35
kristina.jeppsson@kalmar.se

Mörbylånga
Annika Nerfont Zadig
Kultursamordnare
Mörbylånga kommun
0485 – 474 91
annika.nerfontzadig@morbylanga.se