Synpunkter

Här kan du lämna synpunkter om Ljus på Kultur, som helhet men även om enskilda evenemang. Om du upplevde att något inte fungerade eller har tips och idéer till kommande år.

Vill du att vi återkopplar till dig lämna din kontaktinformation, mail eller telefonnummer.